O mně

Umělecká dílna BK je soukromou dílnou, která funguje od roku 2012. Důvodem jejího založení bylo moje dokončení studia na FaVU VUT v Brně a touha rozvíjet dále knihařskou i uměleckou tvorbu. Mojí hlavní koncepcí je propojení umění a knižní vazby ve funkčním i estetickém díle. Náplní dílny je výroba kusových uměleckých vazeb, omezených sérií nebo zakázkových děl. Díla jsou vyráběna ručně a na starých knihařských ručních strojích.

Vzdělání v uměleckém a knihařském oboru jsem získala studiem na FaVU VUT v Brně v Ateliéru papír a kniha (2006–2012) a Střední škole uměleckých řemesel v Brně v oboru Propagačního výtvarnictví-výstavnictví (2002–2006). V letech 2007–2009 jsem úspěšně absolvovala také Doplňkové pedagogické studium na FaST VUT v Brně.

Praxi v grafickém oboru si rozšiřuji jako samostatný grafik ve společnosti e-Finance Developer, s.r.o. (2013–dosud). V průběhu studií jsem získala pracovní zkušenosti v malonákladovém nakladatelství a tiskárně Tribun EU, s.r.o. (2010–2013) a samostatnou realizací Vranovského výběru, almanachu tvorby mladých básníků 4. ročníku Literární soutěže Klementa Bochořáka (2010).

MgA. Barbora Konečná